0

Atom Sms

Ogłoszenie Promowane ( wyróżnione ) na Stronie głównej oraz w kategorii w jakiej zostało dodane:

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi Sms Premium.

2. Premium Sms obsługuje Atom Sms.

3. Promocja ogłoszeń ( wyróżnianie ) podlega opłacie.

                   -   Ogłoszenia można promowac ( wyróżniać ) na 3,9 lub 30 dni

4. Usługa jest przeznaczona dla posiadaczy telefonów GSM w sieciach polskich operatorów GSM.

5. Celem usługi jest umożliwienie użytkownikom telefonów GSM promocja ( wyróżnianie ) ogłoszeń.

6. Użytkownik, aby skorzystać z usługi musi wysłać wiadomość sms po kliknięciu w link :

                   -   wyróznij na 3 dni

                   -   wyróznij na 9 dni

                   -   wyróznij na 30 dni

Wszystkie opcje dostępne w Panelu Klienta w zakładce Aktywne .

Format SMSa z zamówieniem jest każdorazowo podany na stronie informacyjnej usługi. Zwrotnie użytkownik otrzymuje wiadomość zawierającą :

    kod dostępu do wybranej usługi lub zasobu; kod ten wpisuje w pole tekstowe na stronie serwisu lub w aplikacji komputerowej
    
7. W przypadku SMSa o nieprawidłowej treści użytkownik otrzyma SMS z informacją o błędzie.

8. Konto użytkownika telefonu GSM po wysłaniu SMSa z zamówieniem zostanie obciążone kwotą:
       

            Ogłoszenie Promowane na 3 dni - Koszt wysłania SMSa to 5 zł netto (6.15 zł z VAT)

            Ogłoszenie Promowane na 9 dni - Koszt wysłania SMSa to 9 zł netto (11.07 zł z VAT)

            Ogłoszenie Promowane na 30 dni - Koszt wysłania SMSa to 25 zł netto (30.75 zł z VAT)

            W Panelu Klienta dostepna opcja Premium na 1 dzień - darmowa.

 

9. Korzystając z usługi użytkownik telefonu GSM wyraża zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.
    
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w dowolnym czasie.

11. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem serwisu prosimy kierować na adres szabloncss@gmail.com. Reklamacja powinna zawierać numer telefonu, z którego wysłano SMS, datę i czas wysłania SMSa oraz powód reklamacji. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia reklamacji.